Loading... Loading...

תב”ע ברשות מקומית

החזון

הגדלת זכויות בניה + הגדלת יחידות דיור מ – 12 יחידות ל – 24 יחידות

מאפיינים ייחודיים בתכנון

2 יחידות למגרש
זכות מעבר להולכי רגל בין המגרשים
תכנון ליצירת מירב הפרטיות