Loading... Loading...

הרצליה פיתוח

דרישת היזם

מתחם מגורים יוקרתי

מקסום זכויות לפי תב"ע

בניין מדורג, 24 יחידות, 128 מ"ר ליחידה בת 4 חדרים.

מאפיינים יחודיים בתכנון

- בריכת שחיה וחדר כושר בקומת מרתף
- חניון לפי תקן