Loading... Loading...

תל אביב רובע 3

תמ"א 38/2 הריסה ובניה מחדש

שדרות מוצקין 17+15 – תל אביב

החזון

בניינים ייחודיים בתכנון מודרני

התמזגות התכנון עם השדרה הירוקה הקיימת ברחוב.

מיקסום זכויות

לפי תכנית הרובעים רובע 3,
18 דירות קיימות + 12 דירות חדשות

מאפיינים ייחודיים בתכנון

• כניסה משותפת
• מיקום המגרשים מאחורי השדרה הירוקה.
• קומה 1- משותפת לשני המגרשים.