Loading... Loading...

שכונת שחמון – אילת

דרישת היזם

חלוקת מגרש צמוד קרקע ל - 2 יחידות פרטיות.

מקסום זכויות לפי תב"ע

24 יחידות על 12 מגרשים

מאפיינים יחודיים בתכנון

- תכנון 2 יחידות נפרדות על מגרש אחד תוך שמירה על הפרטיות של כל דירה.
- בריכת שחיה ביחידת קומת הקרקע.